สั่งซื้อทะเบียนสวย

085-618-5555 (คุณอาร์ม)

Line id : @tabienrodpramool

ทะเบียนรถประมูลดอทคอม


หมวดทะเบียนสวย

วิธีการจดทะเบียนรถ

รถของคุณเป็นรถใหม่ป้ายแดง

1.นำเอกสารชุดจดทะเบียนเลขประมูล ประกอบด้วย

-ใบเสร็จรับเงินตัวจริงจากกรมการขนส่งทางบกจตุจักร

-ใบโอนสิทธิ์เลขประมูล

-สำเนาบัตรประจำนวนประชาชนผู้โอนสิทธิ์

2.นำเอกสารที่กล่าวมาตามข้อ 1. พร้อมหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถ ลงลายมือชื่อ สำเนาให้ถูกต้องเรียบร้อย ส่งให้กับทางศูนย์รถ หรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อที่จะให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้อง


รถของคุณเป็นรถที่ผ่านการจดทะเบียนมาแล้ว

สำหรับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์ เตรียมเอกสารดังนี้

1.นำเอกสารชุดจดทะเบียนเลขประมูล

2.สมุดเล่มทะเบียนตัวจริง

3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองรถ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

4.หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ให้ทางเราดำเนินการให้ จำนวน 2 ชุด


สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์ เตรียมเอกสารดังนี้

1.นำเอกสารชุดจดทะเบียนประมูล

2.สมุดเล่มทะเบียนตัวจริง

-ติดต่อไฟแนนซ์เพื่อทำการมัดจำเล่มทะเบียนรถเพื่อสลับป้าย

-ใช้เวลา 2-5 วันในระหว่างรอเล่ม

3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองรถ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

4.หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ให้ทางเราดำเนินการให้ จำนวน 2 ชุด


-ถ้าทะเบียนเดิมเป็นทะเบียนกรุงเทพฯ ไม่ต้องนำรถมาตรวจสภาพ

-ถ้าทะเบียนเดิมเป็นทะเบียนต่างจังหวัด ต้องนำรถมาตรวจสภาพ ที่กรมขนส่งทางบกจตุจักร


ทุกป้ายสามารถจดทะเบียนได้เลย ไม่ต้องรอลำดับหมายเลข ทุกเลขผ่านการประมูลมาจากกรมการขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอน 100%ครับCopyright © TabienrodPramool.com